VBA Excel - värvikoodid

VBA Excel - värvikoodid

Värvikoodid

Alloleval pildil on värvikoodid:

Proovi töövihiku saab alla laadida sellelt lingilt: //cjoint.com/?DIqlTjoC61G

Teisendusfunktsioon:

Selle funktsiooni abil saate teisendada VBA värvikoodid 1 kuni 56 ( Interior.ColorIndex ) oma pikka väärtust ( Interior.Color ):

 Funktsioon CouversionCouleurLong (Couleur as Integer) nagu pikk Dim CouleursLng () CouleursLng = Array (0, 16777215, 255, 65280, 16711680, 65535, 16711935, 16776960, 128, 32768, 8388608, 32896, 8388736, 8881376, 32896, 8388736, 8421376, 16751001, 6697881; 16737843, 13421619, 52377, 52479, 39423, 26367, 10053222, 9868950, 6697728, 6723891, 13056, 13107, 13209, 6697881, 10040115, 3355443, 16777215) 'En cas d'erreur colorie en noir Kui Couleur 56 Seejärel CouversionCouleurLong = 0 CouversionCouleurLong = CouleursLng (Couleur) lõppfunktsioon 

Eelmine Artikkel Järgmine Artikkel

Top Näpunäited