VBA - Nupp dokumendi failinime salvestamiseks lahtrisse

Probleem

Mul on vaja luua nupp, mis salvestab muudetud dokumendi numbrina konkreetsesse lahtrisse (nt A6).

Lahendus

 Privaatne alamkomentButton1_Click () '.xlsm või xls sõltuvalt makrode salvestamisest. ActiveWorkbook.SaveAs Faili nimi: = "c: arhiiv" ja lahtrid (1, 6) & ".xlsm" Rakud (1, 5) = "Arhiveeritud" Kui lahtrid (1, 5) = "Arhiveeritud" Siis CommandButton1.Visible = Vale lõpp, kui lõpp 

Tänu sellele otsikule f894009.

Eelmine Artikkel Järgmine Artikkel

Top Näpunäited