Oracle'i all oleva SQL Serveri DATEDIFF-funktsiooni ekvivalent.

DATEDIFF on SQL Serveris levinud funktsioon, et leida päevade arv kahe kuupäeva vahel. Sarnaselt pakub oma vastastikku, mis on üks tugevamaid Relatsioonandmebaasi haldussüsteeme Oracle, oma lahendust, kuigi Oracle'il puudub DATEDIFF-funktsioon. Trunc () funktsiooni saab kasutada päevade arvu arvutamiseks. Vastasel korral saab seda korrutada 24, 1440 või 86400-ga, et arvutada päevade arv vastavalt tundides, minutites ja sekundites. Samamoodi saab lähima päeva saamiseks kasutada ümmargust ().

Probleem

Mis on Oracle'i funktsioon, mis oleks samaväärne DATEDIFFiga SQL serveris?

Sooviksin teada, milline on kahe kuupäeva vaheline erinevus kas kuudes või päevades või tundides või minutites.

Lahendus

Oracle'is on see aritmeetiline probleem

 valige DATE1-DATE2 kahest 

1 = 1 päev, koma järel olev arv näitab päevade osa.

Kasutage trunc () päevi

Vastasel korral korruta väärtus

  • 24 tundi tundide kaupa
  • 1440 minuti võrra
  • 86400 sekundit

Tänu Krysstofile selle näpunäite eest.

Eelmine Artikkel Järgmine Artikkel

Top Näpunäited